• 在(zai)線客tou)/span>
 • 客��tou)���� class="hover"> </a></li>  <li> <a rel="nofollow" href="/b033d6688b02" target="_blank" > <img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/liuyan.png" class="hover"> </a></li> </div> <div class="close-btn"><img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/closebtn.png"></div> </div></div><div class="a2 s2"> <ul> <li> <a href="/334480460a18"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141427_712.png" /></a> <a href="/334480460a18"><span>政(zheng)府(fu)飲水解決方(fang)案</span></a> <a href="/334480460a18"><p></p></a> <a href="/334480460a18"><i></i></a> </li> <li> <a href="/8707207cb952"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141439_984.png" /></a> <a href="/8707207cb952"><span>校園(yuan)飲水解決方(fang)案</span></a> <a href="/8707207cb952"><p></p></a> <a href="/8707207cb952"><i></i></a> </li> <li> <a href="/7b4b38d9d16c"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141451_827.png" /></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><span>辦公飲水解決方(fang)案</span></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><p></p></a> <a href="/7b4b38d9d16c"><i></i></a> </li> <li> <a href="/abce6de26bb6"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141507_473.png" /></a> <a href="/abce6de26bb6"><span>工廠飲水解決方(fang)案</span></a> <a href="/abce6de26bb6"><p></p></a> <a href="/abce6de26bb6"><i></i></a> </li> <li> <a href="/1e6d04287d28"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141559_515.png" /></a> <a href="/1e6d04287d28"><span>醫院飲水解決方(fang)案</span></a> <a href="/1e6d04287d28"><p></p></a> <a href="/1e6d04287d28"><i></i></a> </li> <li> <a href="/1a163054204e"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190321141522_755.png" /></a> <a href="/1a163054204e"><span>餐飲飲水解方(fang)案</span></a> <a href="/1a163054204e"><p></p></a> <a href="/1a163054204e"><i></i></a> </li> </ul></div><div class="a2 s1"> <ul> <li> <a href="/877aaa29254a" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513161128_244.jpg" /></a> <span><a href="/877aaa29254a">投資(zi)租賃(lin)模式</a></span> </li> <li> <a href="/ac0bd2b921cf" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513160607_494.jpg" /></a> <span><a href="/ac0bd2b921cf">直購經(jing)銷模式</a></span> </li> <li> <a href="/a331ac4fdba1" target="_blank"><img border="0" src="http://www.neovey.com/data/images/slide/20190513161038_535.jpg" /></a> <span><a href="/a331ac4fdba1">EMC合(he)同能源管理(li)模式</a></span> </li> </ul></div><div class="a1 cp"> <div class="ly-tit">產品(pin)中心</div> <ul class="fenlei"> <li><a href="/4825f0da6274" class="list_item">直飲開水器</a></li> <li><a href="/9701ead78530" class="list_item">壁掛(gua)台式開水器</a></li> <li><a href="/c84838ac023f" class="list_item">開水器輔助產品(pin)</a></li> <li><a href="/b5a2ec483ff4" class="list_item">開水器租賃(lin)</a></li> </ul> <div class="a2 cp-cont clearfix"> <div class="cp-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190412/1555036226300747.png" title="NV-T12-3SH1白色烤漆(qi).png" alt="NV-T12-3SH1白色烤漆(qi).png" width="600" height="600" border="0" vspace="0" style="width: 600px; height: 600px;"/></p></div> <div class="cp-body"> <div> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/bec028451135" title="NV-T12-3SH7(4龍(long)頭(tou)校園(yuan)機)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327110300_772.jpg" alt="NV-T12-3SH7(4龍(long)頭(tou)校園(yuan)機)" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH7(4</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/1bf5ff8e441a" title="NV-T12-3SH1雙熱"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200303144255_554.jpg" alt="NV-T12-3SH1雙熱" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH1雙熱</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/704868fb70c6" title="NV-T12-3SH2(按鍵(jian))"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104713_360.jpg" alt="NV-T12-3SH2(按鍵(jian))" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH2(按鍵(jian))</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/7d275864b82b" title="校園(yuan)直飲開水器(三開水一常溫水)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327105913_265.jpg" alt="校園(yuan)直飲開水器(三開水一常溫水)" />  <div class="cont">  <span>校園(yuan)直飲開水器(三開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/decb07ffc7a6" title="NV-T12-3SH3(按鍵(jian))"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104153_519.jpg" alt="NV-T12-3SH3(按鍵(jian))" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH3(按鍵(jian))</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/d06da790fb27" title="NV-T12-3SH3(吧(ba)台按鍵(jian))"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327110134_919.jpg" alt="NV-T12-3SH3(吧(ba)台按鍵(jian))" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3SH3(吧(ba)台</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/5271a3ad988e" title="NV-T12-3H3"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327111537_525.jpg" alt="NV-T12-3H3" />  <div class="cont">  <span>NV-T12-3H3</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/27a78d420463" title="即熱式台式雙熱開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20191203090117_440.jpg" alt="即熱式台式雙熱開水器" />  <div class="cont">  <span>即熱式台式雙熱開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/c7a766f94242" title="304不銹鋼接水盤(pan)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327112312_641.jpg" alt="304不銹鋼接水盤(pan)" />  <div class="cont">  <span>304不銹鋼接水盤(pan)</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/1a66110e783a" title="全銅定制水龍(long)頭(tou)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200304135836_860.jpg" alt="全銅定制水龍(long)頭(tou)" />  <div class="cont">  <span>全銅定制水龍(long)頭(tou)</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/edfbff36fa3e" title="英格萊不銹鋼加熱管"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20200304152429_116.jpg" alt="英格萊不銹鋼加熱管" />  <div class="cont">  <span>英格萊不銹鋼加熱管</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/6748d218fa31" title="商務淨(jing)水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20190403155428_298.png" alt="商務淨(jing)水器" />  <div class="cont">  <span>商務淨(jing)水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> <div style="display:none"> <ul class="product_list1 clearfix">   <li>  <a href="/4a3c971c0b16" title="即熱式開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20191212134254_239.jpg" alt="即熱式開水器" />  <div class="cont">  <span>即熱式開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/f76ebbc49aca" title="校園(yuan)直飲開水器(三開水一常溫水)"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327105702_694.jpg" alt="校園(yuan)直飲開水器(三開水一常溫水)" />  <div class="cont">  <span>校園(yuan)直飲開水器(三開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/47b516d5f473" title="純水一體機非步進式開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327104756_494.jpg" alt="純水一體機非步進式開水器" />  <div class="cont">  <span>純水一體機非步進式開</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   <li>  <a href="/6fe1ad65d664" title="諾衛即熱式節能開水器"><img src="http://www.neovey.com/data/images/product/thumb_20210327111642_833.jpg" alt="諾衛即熱式節能開水器" />  <div class="cont">  <span>諾衛即熱式節能開水器</span>  <div></div>  </div>  </a>  </li>   </ul> </div> </div> </div></div><div class="a1 heng"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136800545858.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="1920" height="351" border="0" vspace="0" style="width: 1920px; height: 351px;"/></p></div><div class="a1 xin"> <div class="ly-tit">兩分鐘了解諾衛</div> <div class="xin-shi"> <div class="videopic"><video width="1200" src="http://www.neovey.com/template/default/images/zhanhui.mp4" controls="controls">您的瀏(liu)覽器不支持 video 標簽(qian)元气都。</video></div> <div class="a2"> <ul class="xin-fen">  <li><a href="/c71e13fa4f51">公司新聞</a></li>  <li><a href="/0976e06eef72">行業動態</a></li>  <li><a href="/ee80692940f6">技術前(qian)沿</a></li>  </ul> <ul class="news_list1 clearfix">  <li> <div class="time fl">  <span>25</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/bc29e873a91b" title="諾衛告訴你(ni)人失去,什麼(me)是千沸水它技、陰陽(yang)水">諾衛告訴你(ni)没药水,什麼(me)是千沸水伙根本、陰陽(yang)水</a>  <p>千沸水︰是指被反復(fu)加熱煮沸的水禁吓,當水被反復(fu)煮開晚回去,水中的不揮發性物質如鈣都怪我、鎂等(deng)重金屬成分...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>23</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/a269c15ed86c" title="健(jian)康(kang)飲水 選擇諾衛">健(jian)康(kang)飲水 選擇諾衛</a>  <p>水是人類不可缺少(shao)的重要物質飞,對(dui)人類來��ci)擔 仁澄鋦�� 涔螅 緩人 柑轂慊崴勞鋈?烁鳌0踩 ��..</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>08</span>  2019-07 </div> <div class="cont fr">  <a href="/40bc3dec511b" title="自來��ci) ��he)格火对他,還��gua) 熬��jing)水器嗎帮内成?">自來��ci) ��he)格矛已经,還��gua) 熬��jing)水器嗎地淡漠?</a>  <p>電影(ying)《美人魚》有句話他老人,“如果你(ni)喝不到一杯干淨(jing)的水苏末可,呼吸不到一口干淨(jing)的空氣宠物都,掙(zheng)再多錢也��cai)��..</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/c95117ed8dbd" title="即熱式開水器︰顛覆傳統飲水的節能型(xing)開水器">即熱式開水器︰顛覆傳統飲水的節能型(xing)開水器</a>  <p>提到電開水器大多數企(qi)業首先會想(xiang)到��jian)暗繢匣 閉飧齟剩 荒 呂矗 綰牧渴且槐什恍〉目 ? ��..</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/6f6429212b4f" title="不是所有開水器都節能唤刷新,妙(miao)識節能型(xing)開水器">不是所有開水器都節能接软倒,妙(miao)識節能型(xing)開水器</a>  <p> 目前(qian)市場上的開水器種類很多一直闲,主(zhu)要是為商場左右跑,醫院鸡犬,學校场空,辦公商務樓等(deng)這些人數密集(ji)地(di)...</p> </div> </li>  <li> <div class="time fl">  <span>22</span>  2019-04 </div> <div class="cont fr">  <a href="/f2e18276775a" title="解讀諾衛開水器的優(you)勢">解讀諾衛開水器的優(you)勢</a>  <p> 自2007年以來望相护,諾衛開水器已(yi)經(jing)成立(li)十余(yu)年动寄生,這期間諾衛一直專注于即開式節能型(xing)開水...</p> </div> </li>  </ul> </div></div><div class="ab clearfix"> <div class="ab-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136812715790.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="500" height="370" border="0" vspace="0" style="width: 500px; height: 370px;"/></p></div> <div class="ab-ri fr"> <h3>上海捷水環背晕扪模科技有限(xian)公司<span>Shanghai Jieshui Environmental Protection Technology Co., Ltd.</span></h3> <div><p>    諾衛專注即熱式節能型(xing)開水器的研發酒店内、制造但手上,諾衛系上海捷水環彼媸挚桑科技有限(xian)公司旗下品(pin)牌改名。上海捷水專注于節能產品(pin)與(yu)商用水處理(li)技術的研究上六、制造透过,其創(chuang)新理(li)念(nian)設計(ji)的即熱式節能開水器在(zai)行業名列(lie)前(qian)茅探望,是國內一家專業堅持以即熱即用好好一、行程加熱為主(zhu)的即熱節能開水器研發新任务、制造商白虎外,商用水處理(li)設備針對(dui)各地(di)水質提供合(he)理(li)的解決方(fang)案神迹,與(yu)即熱式開水器完美結合(he)贏得市場廣泛關注與(yu)采(cai)納集中他。</p><p>    公司座落于上海市松江區三 路469號(hao)8號(hao)廠房(fang)正奇怪,先後取得了工業產品(pin)生產許可理奥、CQC安全認證林里、ISO體系��deng)現? ��掖��chuang)新產品(pin)2、上海市創(chuang)新科技項目我去去、上海315誠信企(qi)業等(deng)榮譽领导我。</p><p style="text-align: center;"></p></div> <a href="/ca57949e1422">了解更多</a> </div></div><div class="a1 ly"> <div class="ly-tit">在(zai)線留(liu)言</div> <div class="a2 ly-cont clearfix"> <div class="ly-le fl"><p><img src="http://www.neovey.com/data/upload/image/20190321/1553136847137026.png" title="諾衛開水器.png" alt="諾衛開水器.png" width="550" height="380" border="0" vspace="0" style="width: 550px; height: 380px;"/></p></div> <div class="ly-ri fr"> <form class="message2" action="http://www.neovey.com/message/" method="post"> <input name="action" type="hidden" value="saveadd" /> <div class="clearfix">  <span>留(liu)言內容</span>  <input id="content" name="content" type="text" value="請(qing)輸(shu)入留(liu)言內容" onfocus="javascript:if(this.value==
 • 姓名
  電話
  郵(you)箱
  換一張
 • 在(zai)線客tou)/span>
 • 客��tou)���� class="hover"> </a></li>  <li> <a rel="nofollow" href="/b033d6688b02" target="_blank" > <img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/liuyan.png" class="hover"> </a></li> </div> <div class="close-btn"><img src="http://www.neovey.com/template/default/images/kf/closebtn.png"></div> </div></div><!--[if IE 6]> <style type="text/css">#m_div{position:absolute;}</style> <![endif]--><div id="m_div"><div class="w_title"><div id="m_top"></div><div id="m_mid"></div><div id="m_bot">歡迎(ying)給我們留(liu)言</div><a href="/708e03704036" class="m_close" title="最小化"></a></div><form class="message w_message" action="http://www.neovey.com/message/" method="post"><input name="action" type="hidden" value="saveadd" /> <div class= 請(qing)在(zai)此(ci)輸(shu)入留(liu)言內容脯,我們會盡快(kuai)與(yu)您聯(lian)系他视线。
 • 姓名
  聯(lian)系deng)/span>
  電話
  座機/手機號(hao)碼(ma)
  郵(you)箱
  郵(you)箱
  地(di)址
  地(di)址
  下载彩票预测软件 | 下一页 sitemap 2021年08月14日 07:05